EMAIL MARKETING

+ Kreirat ćemo email kampanju prilagođenu vašem
brandu i prenijeti vašu poruku korisnicima.

+ Segmentirat ćemo vaše korisnike i kreirati sadržaje
za svaku grupu zasebno tako da zadržimo stare i privučemo nove korisnike/kupce.