OPTIMIZACIJA STOPE KONVERZIJE

+ pretvaranje što više posjetitelja u stvarne kupce
+ rast prodaje i stope klikanja (CTR)