Storyteller guide – tiskana izdanja turistički vodiča najpoznatijih lokaliteta Splita i Trogira

Tiskana izdanja turistički vodiča najpoznatijih lokaliteta na području Splita i Trogira iz pera vrsnog pripovjedača i poznatog turističkog djelatnika Vedrana Matošića. Vodiči su objavljeni na Hrvatskom i Engleskom jeziku kao dodatak  audio walking tour aplikacijama istih lokaliteta.

StoryTellerGuide – unique tourist guide project in this area

Banner design, Graphic design, Mobile apps development, SEO, Web design and Web development for StoryTellerGuide – unique tourist guide project in this area.